Summer of Champions 2020

Summer of Champions 2020

Menu

2020-03-17: New information published! Please note that changes might occur and more information will be published at the beginning of April.

Welcome to Summer of Champions 2020!

We offer a figure skating summer school for all levels, from 29th of June to 25th of July, 2020. Elite level skaters from 10 different countries intend to participate this year again. The summer school staff is made up on a professional team of experts.

Welcome to Summer of Champions 2020!

We offer a figure skating summer school for all levels, from 29th of June to 25th of July, 2020.
Elite level skaters from 10 different countries intend to participate this year again.
The summer school staff is made up on a professional team of experts.

Svenska English

Svenska

Info angående Summer of Champions 2020

Tyvärr verkar det som att vi inte kan/vill organisera lägret i Telfs/Österrike under sommaren 2020 pga Coronavirus-situationen. Vi kommer att organisera lägret under samma tid som vi publicerat i inbjudan men vi flyttar SOC2020 till Sverige.

Motivering: Åkarnas säkerhet, hälsa och utveckling är första prioritering för oss!

Vi jobbar på förfullt och undersöker just nu flera olika alternativ för att hitta det bästa stället att hålla lägret på. Vi uppmanar er att fortsätta anmäla er som vanligt eftersom det är väldigt viktigt för oss att veta hur många vi blir.

Vi vill försäkra er om att lägret kommer att bli lika roligt och lika professionellt som ni är vana vid!!!

Vi förlänger anmälningstiden till 30/4 2020. Detta gäller naturligtvis också betalningen.
Mer information kommer i början av april.

Har ni frågor får ni jättegärna kontakta oss!

English

Information regarding Summer of Champions 2020

Unfortunately it seems like we cannot organize the camp in Telf/Austria this summer 2020 due to the Corona- virus situation. We are going to organize the camp at the same time as it says in the invitation, but we are moving SOC2020 to Sweden.

Why? : Due to the skaters safety, health and development is priority for us!

We are constantly working and figuring out several options to find the best option possible to stay at. We are recommending you to continue to sign up for the camp as normal, because it’s important for us to know how many we are going to be.

We also want to assure you that the camp will be just as fun and professional as you are used to it!!!

We are elongating the application time to 30/4 2020. This also applies to the payment as well.

More information will be coming at the beginning of April. 

If you have any questions, please contact us!

Hello!

Our names are Andras and Edit Szaraz. We are the head coaches of this camp.

If you have any questions don't be afraid to contact us:

Phone: +46 72 376 0853 
E-mail: soc.telfs.2018@gmail.com