Summer of Champions 2020

Summer of Champions 2020

Menu

2020-04-26: New information published!

Welcome to Summer of Champions 2020!

We offer a figure skating summer school for all levels, from 22nd to 26th of June and 6th to 17th of July, 2020. Elite level skaters from 10 different countries intend to participate this year again. The summer school staff is made up on a professional team of experts.

Welcome to Summer of Champions 2020!

We offer a figure skating summer school for all levels, from 22nd to 26th of June and 6th to 17th of July, 2020.
Elite level skaters from 10 different countries intend to participate this year again.
The summer school staff is made up on a professional team of experts.

Svenska English

Svenska

Info angående Summer of Champions 2020

Tyvärr verkar det som att vi inte kan/vill organisera lägret i Telfs/Österrike under sommaren 2020 pga Coronavirus-situationen. Vi kommer att organisera lägret under ungefär samma tid som vi publicerat tidigare men vi flyttar SOC2020 till Linköping.

Motivering: Åkarnas säkerhet, hälsa och utveckling är första prioritering för oss!

Vi vill försäkra er om att lägret kommer att bli lika roligt och lika professionellt som ni är vana vid!!!

Vi förlänger anmälningstiden till 10/5 2020. Detta gäller naturligtvis också betalningen.

Har ni frågor får ni jättegärna kontakta oss!

English

Information regarding Summer of Champions 2020

Unfortunately it seems like we cannot organize the camp in Telf/Austria this summer 2020 due to the Corona- virus situation. We are going to organize the camp approximately at the same time as it was said earlier, but we are moving SOC2020 to Linköping in Sweden.

Why? Due to the skaters safety, health and development is priority for us!

We also want to assure you that the camp will be just as fun and professional as you are used to it!!!

We are elongating the application time to 10/5 2020. This also applies to the payment as well.

If you have any questions, please contact us!

Hello!

Our names are Andras and Edit Szaraz. We are the head coaches of this camp.

If you have any questions don't be afraid to contact us:

Phone: +46 72 376 0853 
E-mail: soc.telfs.2018@gmail.com